Tin thể thao

Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Bản tự kiểm cá nhân năm 2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Hiếu (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:24' 24-02-2013
  Dung lượng: 36.5 KB
  Số lượt tải: 1758
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG UỶ THẠNH MỸ TÂY. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  CHI BỘ TH “ C “ THẠNH MỸ TÂY
  Thạnh Mỹ Tây, ngày 25 tháng 02 năm 2013

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
  Năm 2013

  Kính gởi : Đảng Uỷ Thạnh Mỹ Tây
  Chi bộ trường tiểu học “C” Thạnh Mỹ Tây
  Tôi tên : Trần Minh Hiếu
  Sinh ngày : 20/8/1972
  Vào Đảng ngày : 07/5/1997
  Chính thức ngày : 07/5/1998
  Chức vụ trong Đảng : Bí thư chi bộ – Đảng Uỷ viên
  Chức vụ chính quyền : Hiệu trưởng
  Đang sinh hoạt tại Chi bộ trường tiểu học “C” Thạnh Mỹ Tây.
  Bản thân xin tự kiểm điểm quá trình công tác và lãnh đạo trong thời gian qua với những ưu, khuyết điểm như sau :
  I. Về ưu điểm :
  1. Về tư tưởng chính trị :
  - Tham gia tích cực cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện khá tốt các nội dung đã đăng ký thực hiện trước tập thể chi bộ và cơ quan;
  - Tổ chức lãnh đạo chi bộ thực hiện nghiêm túc việc hoàn thành bản tự kiểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV khóa XI;
  - Kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp;
  - Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước cũng như các qui định của Ngành giáo dục; nhiệm vụ trên giao luôn được bản thân tích cực thực hiện để hoàn thành đúng thời gian qui định đạt hiệu quả và chất lượng cao;
  - Tham gia học tập tích cực, tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời nghị quyết của các cấp đến từng đảng viên và cán bộ công chức nhà trường, thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện khá tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;
  - Luôn nêu cao tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao năng lực công tác.
  2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
  - Quan tâm thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Luôn thể hiện tốt vai trò lãnh đạo và quản lý của mình. Trong lãnh đạo luôn đảm bảo tính công bằng, khách quan, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, trong quản lý luôn thực hiện đúng pháp luật của nhà nước, qui định của ngành giáo dục. Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách thường xuyên, liên tục. Chấp hành nghiêm Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm;
  - Quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, luôn chống mọi biểu hiện bè phái, ỷ lại. Trong quan hệ luôn mềm dẽo, trong xử lý luôn kiên quyết. Xây dựng kế hoạch kiểm tra chu đáo, phân công trách nhiệm rõ ràng trong việc thực hiện nghị quyết của Chi, Đảng bộ;
  - Ở cơ quan, đơn vị luôn tổ chức thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, có lối sống hoà đồng với mọi người, quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân. Triển khai kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc qui chế của chi bộ đề ra, có cơ chế kiểm tra, giám sát khá chặt chẽ.
  3. Về thực hiện nhiệm vụ được giao :
  - Luôn thể hiện cao tinh thần trách nhiệm cao trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;
  - Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng Uỷ, nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú;
  - Tích cực tham gia xây dựng Chi bộ, Đơn vị và các tổ chức quần chúng ở địa phương, trong cơ quan, luôn hoàn thành công tác phát triển đảng viên mới.
  4. Về tổ chức kỷ luật:
  - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong chi bộ, cơ quan cũng như của Đảng. Thực hiện khá tốt công tác tự phê bình và phê bình, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuyệt đối phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức;
  - Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí theo qui định;
  - Thực hiện đầy đủ nội qui, qui chế của tổ chức Đảng, của cơ quan và của các đoàn thể.
  II. Về tồn tại :
  - Vẫn còn một số nội dung đăng ký thực hiện cuộc vận động theo tấm gương của Bác thực hiện chưa tốt;
  - Công tác kiểm tra
   
  Gửi ý kiến